Vitajte na stránke

 

 foresterslearning

 

Projekt "Foresters towards life long learning for better forest management"  alebo "Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov" financovaný Európskou komisiou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina je kooperáciou medzi NGO FORZA Agentúrou pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského regiónu (UA), Karpatským regionálnym vzdelávacím centrom (UA) a Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Celkové náklady projektu: 373 682,08 EUR (10%-ný podiel spolufinancovania)

Trvanie projektu: 01.06. 2012 - 31.05. 2014

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie vhodných podmienok pre celoživotné vzdelávanie lesníckych odborníkov z pohraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska prostredníctvom rozvoja systému praktických školení a naštartovania efektívnej inštitucionálnej spolupráce medzi vzdelávacími organizáciami a obhospodarovateľmi lesov z oboch krajín.

Prečítajte si viac o projekte...

bootpic

Novinky

Záverečné projektové stretnutie 18.09.2014

Tretie sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) 29.05.2014

Výmena informácii o PBOL so švajčiarskymi odborníkmi, Ukrajina 20.05.2014

Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov 30.09.2013

Spoločné školenie ukrajinských a slovenských odborníkov 23.09.2013

Ďalšie novinky...

Novinky mailom

Valid XHTML 1.0 Strict