Dokumenty


Úvodné projektové stretnutieZhodnotenie súčasnej situácieSkusné (demonstračné) plochyTréning pre ukrajinských lektorov prírode blízkeho pestovania lesa a multifunkčného manažmentu lesovTréning pre ukrajinských lektorov - prezentácie


    Čo je prírode blízke obhospodarovanie lesa (6,7MB) download
    Dôvody, prínosy, podmienky (1,0MB) download
    PBOL - v mladinách (2,1MB) download
    PBOL - prebierky (5,8MB) download
    PBOL - obnovné ťažby (5,6MB) download
    PBOL - biologická racionalizácia (2,0MB) download
    PBOL - prebudova (3,9MB) download
    PBOL - ekonomické zhodnotenie (0,4MB) download
    PBOL - vzorový príklad Pro Silva (1,9MB) download
    Bruchárik - Prírode blízke obhospodarovanie lesa (10,8MB) download
    Що таке наближене до природи лісівництво (1,1MB) download
    Причини, вигоди, умови наближеного до природи лісівництва (0,7MB) download
    Наближене до природи лісівництво в молодняках (1,1MB) download
    Наближене до природи лісівництво і проріджування (1,4MB) download
    Наближене до природи лісівництво і лісовідновлюючі рубки (1,7MB) download
    Наближене до природи лісівництво і біологічна раціоналізація (0,9MB) download
    Наближене до природи лісівництво і переформування лісу (1,7MB) download
    Економіка наближеного до природи лісівництва (0,4MB) download
    Впровадження наближеного до природи лісівництва у лісівничу практику (0,4MB) download
    Багатофункціональне наближене до природи лісівництво (0,6MB) download
    Збірник презентацій з багатофункціонального наближеного до природи лісівництва (0,5MB) download

Odborné publikácie na stiahnutieLesnícky slovník


Na vrch stránky

Novinky

Záverečné projektové stretnutie 18.09.2014

Tretie sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) 29.05.2014

Výmena informácii o PBOL so švajčiarskymi odborníkmi, Ukrajina 20.05.2014

Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov 30.09.2013

Spoločné školenie ukrajinských a slovenských odborníkov 23.09.2013

Ďalšie novinky...

Novinky mailom

Valid XHTML 1.0 Strict