Novinky

Záverečné projektové stretnutie (18.09.2014)


Záverečné pojektové stretnutie sa konalo v dňoch 11.-12. septembra v Mukačeve.


Tretie sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) (29.05.2014)


V dňoch 26.- 28. mája 2014 sa uskutočnilo v Prešove tretie sústredenie odborného tréningu ukrajinských školiteľov (lektorov).


Výmena informácii o PBOL so švajčiarskymi odborníkmi, Ukrajina (20.05.2014)Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov (30.09.2013)


Dňa 2-4 októbra 2013 sa na Ukrajine uskutoční 4. spoločné ukrajinsko-slovenské stretnutie lesníckych odborníkov.


Spoločné školenie ukrajinských a slovenských odborníkov (23.09.2013)


V dňoch 19. - 20. septembra 2013 sa v Prešove uskutočnilo spoločné školenie ukrajinských a slovenských lesníckych odborníkov, zapojených do projektu HUSKROUA/1001/028 „Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov“. Školenie sa konalo v rámci osláv Európskeho dňa spolupráce 2013!

Prečitať si program spoločného školenia

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013 štartuje inovatívnymi nástrojmi a podujatiami


Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov (17.07.2013)


Dňa 02. - 04. júla sa uskutočnilo v Košiciach druhé zmiešané školenie lektorov.


Prvé zasadnutie riadiaceho výboru (09.07.2013)Prvé zmiešané stretnutie, 19-21.6.2013, UA (03.07.2013)Získavanie znalostí (11.06.2013)Prieskum verejnej mienky ... (10.06.2013)


Cieľom prieskumu bolo získanie základných informácii o povedomí obyvateľov v Zakarpatskej oblasti v otázkach lesného hospodárstva, vrátane trvalo udržateľného multifunkčného lesného hospodárstva a jeho význam pre obyvateľov tejto oblasti. Bolo vykonané šetrenie a výsledky tohto prieskumu sa stali základom pre informačnú kampaň o projekte.


Druhé sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) (22.04.2013)


V dňoch 17.- 19. apríla 2013 sa uskutočnilo v Košiciach v Penzióne Grand už druhé a záverečné sústredenie odborného tréningu ukrajinských školiteľov (lektorov).

Prečítať si celý článok (periodikum TATRY 4/2013)


Technické a administratívne stretnutie (30.01.2013)


21 januára v Prešove prebiehalo technické a administratívne projektové stretnutie.


Prvé sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) (01.11.2012)


V dňoch 24.-26. októbra 2012 sa uskutočnilo v Prešove v hoteli Lineas prvé sústredenie odborného tréningu potenciálnych ukrajinských školiteľov (lektorov).

Prečítať si celý článok (periodikum TATRY 3/2013)


Spustenie projektu (31.05.2012)


Projekt "Foresters learning" bol spustený. Úvodné stretnutie...


Novinky

Záverečné projektové stretnutie 18.09.2014

Tretie sústredenie odborného tréningu UA školiteľov (lektorov) 29.05.2014

Výmena informácii o PBOL so švajčiarskymi odborníkmi, Ukrajina 20.05.2014

Zmiešané školenie slovenských a ukrajinských lesníckych odborníkov 30.09.2013

Spoločné školenie ukrajinských a slovenských odborníkov 23.09.2013

Ďalšie novinky...

Novinky mailom

Valid XHTML 1.0 Strict